NAŠAADRESA

Nájdete nás v Bratislave na adrese:

  • Adresa

    Biznis Centrum LUXE, Metodova 7, 82101Bratislava

  • TELEFÓN

    +421 907 755 700

  • EMAIL

    riaditel@realitypohodlne.sk

Reality pohodlne SK s.r.o. Karpatské námesti 10a, 831 06 Bratislava

Zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30625/B
IČO : 35 875 259 
DIČ : 2021776702